Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Barnahus Älvsborg

På ett barnahus samarbetar socialtjänsten, sjukvården, polis, och åklagare gemensamt för att barn som utsätts för våld eller övergrepp, får ett tryggt, samordnat och rättssäkert bemötande. Arbetsmodellen underlättar och effektiviserar handläggningen och stärker barnets skydd.

Barnahus Älvsborg - samverkan för barnets bästa

Syftet med Barnahus Älvsborg är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Så gör du om du känner oro för att ett barn far illa

Barnahus Älvsborg vänder sig till dem som arbetar med barn och unga, till exempel socialsekreterare eller personal i förskola/skola. Om du som privatperson känner oro att ett barn eller ungdom inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten i den kommun som barnet bor.

Lerum är en av tio kommuner som ingår i samverkan tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Borås och Södra Älvsborgs sjukhus. Borås Stad är värdkommun.