Dyslexi, läs och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken till detta. Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter. Tidigare var det vanligt att använda ordblindhet med samma betydelse.

Besvär

Dyslexi kan visa sig på lite olika sätt. Dels kan man ha svårt att skilja på ord och delar av ord när man hör dem. Då har man som regel större problem med att skriva än att läsa. Dels kan man också ha svårare att läsa än att höra information. Tecken på det kan vara att man kastar om bokstäver och siffror när man läser. Det kan även innebära att man hoppar över prickar över bokstäver eller stor bokstav i början av meningar när man skriver.

Om man har dyslexi är det vanligt att man

  • läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden
  • läser snabbt och fel
  • utelämnar ord eller vänder på korta ord
  • skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver
  • har svårt att stava rätt.

Källa: www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt www.dyslexiforeningen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamheter för stöd och hjälp
För dig som bor i Lerums kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig.

Här kan du hitta information om verksamheten:

Elevhälsan