Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken till detta. Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter.

Dyslexi innebär svårigheter att lära sig att läsa och stava. Det är många gånger ärftligt och kan upptäckas i tidig ålder. Du som har dyslexi eller har ett barn som har svårt att lära sig att läsa och stava behöver få hjälp av en specialpedagog. Med rätt stöd och hjälp kan många som har dyslexi klara sig bra i livet.

Om man har dyslexi är det vanligt att man

  • läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden
  • läser snabbt och fel
  • utelämnar ord eller vänder på korta ord
  • skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver
  • har svårt att stava rätt.

Verksamheter för stöd och hjälp

Om du har ett barn i skolålder som du misstänker har läs- och skrivsvårigheter så kan du vända dig till elevhälsan för att få stöd.

Elevhälsan