Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Elever med särskilda behov

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver så att de utifrån sina egna förutsättningar kan utvecklas så långt som möjligt. Barn och elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen ska få sådant stöd.

Det särskilda stödet ser delvis olika ut i de olika skolformerna men gemensamt är att arbetet utgår från kartläggningar av barnens och elevernas behov samt kartläggningar av de lärmiljöer som undervisningen bedrivs inom.

Har du frågor eller funderingar kring stödet för ditt barn, börja alltid med att kontakta ansvarig pedagog. Det är alltid rektor som har det yttersta ansvaret för att barn och elever får det särskilda stöd de har rätt till och är också de som beslutar hur det särskilda stödet utformas. 

Elevhälsan medverkar i arbetet i de allra flesta fall och bidrar då med sina olika specialistkompetenser som stöd till pedagoger och chefer. De arbetar även med särskilt stöd direkt till barn och elever.