Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Funktionsnedsättning

Enligt Socialstyrelsen betyder funktionsnedsättning att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada som man får till exempel efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

För dig som har en funktionsnedsättning, eller som har barn med en funktionsnedsättning finns olika former av stöd. Stödet är individuellt anpassat och tanken är att du ska få möjlighet att leva ditt liv så självständigt som möjligt. Om du har en stor funktionsnedsättning kan du ha rätt till insatser enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Om du inte omfattas av LSS kan stödet ges enligt Socialtjänstlagen.

Du kan ta kontakt med någon av kommunens LSS-handläggare för att få mer information. Se kontaktinformation längst upp på sidan.

Verksamheter för stöd och hjälp

För dig som bor i Lerums kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig.

Här kan du hitta information om verksamheterna:

Elevhälsan

Habiliteringen i Alingsås

Ungdomsmottagningen