Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Akut hjälp, krisstöd eller samtalskontakt

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan behöver akut hjälp, råd och stöd i en krissituation eller en samtalskontakt via telefon.

Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från exempelvis polis, ambulans, räddningstjänst/brandkår ring 112. Berätta vad som har hänt, var det har hänt och från vilket telefonnummer du ringer. Telefonlinjen är öppen dygnet runt.

Sjukvårdsupplysningen 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ring sjukvårdsupplysningen på telefon 1177 Sjukvårdsrådgivningen är öppet dygnet runt. Vid akuta fall ringer du alltid 112.

Anmälan om barn som far illa

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du kontakta socialtjänsten i kommunen på 0302 52 14 13 och berätta om detta. I kontakt med socialtjänsten har du som är privatperson rätt att vara anonym. På kvällar och helger ringer du Socialjouren i Göteborg på telefon 031 365 87 00.

Anmäla försvunna barn

Sverige har infört ett EU gemensamt nummer för att anmäla försvunna barn. Numret, 116 000 är tillgängligt dygnet runt oavsett vilket EU-land man befinner sig i.

BUP akutmottagning 

Till mottagningen är barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer välkomna.  Du når BUP i Borås på telefon 033 616 16 70. Om det inte är en akut situation ska du i första hand kontakta din vårdcentral för att få hjälp.

BRIS barntelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hit kan alla barn ringa anonymt på 116 111 för att prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen och det det kostar ingenting att ringa BRIS.

BRIS vuxentelefon 

Hit är vuxna som behöver någon att prata med kring frågor som rör barn och unga upp till 18 år välkomna att ringa på telefon 077-150 50 50. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman.

Barn- och ungdomslinjen

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan barn och unga ringa anonymt på 020 120 06 06 för att fråga om sina rättigheter och/eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

Brottsofferjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa anonymt på telefon 0200 21 20 19 och få stöd och information.

Information vid olyckor och kriser 113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13 är ett informationsnummer dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information.

Jourhavande Kompis som chattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande Kompis vänder sig till barn och unga upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att chatta om precis vad som helst.

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen på telefon 020 50 50 50 är en nationell stödtelefon för dig som är utsatts för hot och våld.  Du som är vän eller anhörig är också välkommen att ringa till oss. Den har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett vart du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Nationella hjälplinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälplinjens telefonjour på telefon 020 22 00 60 erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation.

Nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism

Syftet med stödtelefonen är att stödja de människor som känner oro inför att någon är på väg att dras in våldsbejakande extremism. Stödtelefonen nås på 020 100 200 och är öppen vardagar mellan 09-15. 

Psykiatrisk akutmottagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver du eller någon annan vuxen i din närhet snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig till sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd och hänvisning till rätt vårdmottagning.

Röda Korsets telefonjourlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver du någon att prata med för att du känner dig ledsen, orolig eller upplever att du tappat fotfästet i livet då kan du ringa Röda Korsets telefonjour på telefon 0771-900 800. Telefonjouren är öppen mellan kl. 14-22 alla dagar.

Socialjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialjouren i Göteborg tar han om akuta ärenden på kvällar och helger om det inte går att avvakta ordinarie socialtjänst öppettider. Behövs även mer långsiktigt stöd vidarebefordras ärendet till respektive kommuns socialtjänst. Du når Socialjouren på telefon 031 365 87 00.