Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kontaktperson för barn och unga

En kontaktperson ska ge barnet möjligheten att regelbundet träffa en vuxen person utanför det egna hemmet. Syftet är att stärka barn och unga som på olika sätt är i behov av stöd, råd eller hjälp. Viktiga uppgifter för en kontaktperson kan vara att skapa förtroende för vuxenvärlden hos barnet, att visa på nya förhållningssätt och hitta på nya aktiviteter.

Behöver ditt barn en kontaktperson?

Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en kontaktperson. Det kan gälla en ungdom med tonårsproblem eller att barnet behöver stimulans och en aktiv fritid som föräldrarna inte kan erbjuda. En del barn har behov av ett utökat nätverk, träning i socialt samspel eller hjälp för social integrering. För att ansöka om kontaktperson till ditt barn vänder du dig till en handläggare på socialtjänsten. Du kan bli kopplad till en  handläggare genom att ringa KomIn på telefon 0302-52 10 00.

Du som är ungdom och har fyllt 15 år kan själv ansöka om insatsen. Den kan beviljas även om dina vårdnadshavare skulle säga nej till det. 

Vill du bli kontaktperson?

Som kontaktperson gör du något meningsfullt för någon annan och berikar inte bara barnets liv, utan även ditt eget. Det är viktigt att du har tid och engagemang och det är många gånger en fördel om du är en utåtriktad person. Oftast träffar man barnet någon gång i veckan, på eftermiddag eller helg. Tillsammans gör ni aktiviteter, samtalar och bygger upp en god relation. Att vara kontaktperson är ett arvoderat uppdrag där handledning ingår.

Är du intresserad av att veta mer så hör av dig till handläggare på socialtjänsten. Du kan bli kopplad till en handläggare genom att ringa KomIn på telefon 0302-52 10 00.