Problem i skolan

Skolan skall vara en trygg plats där man ges förutsättningar att lära sig saker och att utvecklas som person. Ibland fungerar inte detta och det är då viktigt att den som upplever att problem i skolan får hjälp med det som är svårt.

 

Verksamheter för stöd och hjälp

För dig som bor i Lerums kommun finns flera olika verksamheter

Här kan du hitta information om verksamheterna

Elevhälsan

Ungdomsmottagningen

1177 - Problem i skolan