Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Skolfrånvaro

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och det är viktigt att det tas på allvar. Det kan finnas många olika anledningar till skolfrånvaro och ibland är det en kombination av orsaker som gör att man inte kommer iväg till skolan. Alla barn har rätt till en bra utbildning och det är därför viktigt att man erbjuds rätt stöd för att kunna gå i skolan.  

Goda relationer

En skolmiljö och ett skolklimat där eleven känner sig trygg, accepterad och inkluderad har stor betydelse för närvaron. Det är även viktigt att som elev få hjälp att hitta sina resurser och att få upplevelser av att lyckas i skolarbetet. Att få bli sedd och vara bra på något i skolan ökar sannolikheten för att faktiskt komma dit.

Orsaker till frånvaro

Orsakerna till skolfrånvaro är många men kan delas in i tre områden vilka interagerar och påverkar varandra: individuella, skolrelaterade och sociala faktorer. Elever med problematisk frånvaro uppvisar i högre grad än andra elever tecken på psykisk ohälsa samt en negativ självbild och låg uppfattning om de egna skolprestationerna. Det kan också vara så att eleven är frånvarande för att slippa bli utsatt för mobbning eller kränkningar i skolan. Andra skolrelaterade faktorer kan vara otrygghet gällande skolbyten, stadieövergångar och klassbyten. Att inte få till en lärmiljö som är anpassad till elevens förutsättningar kan också leda till frånvaro.

Verksamheter för stöd och hjälp

Det är viktigt att tidigt uppmärksamma skolfrånvaro. För dig som bor i Lerums kommun finns flera olika verksamheter som kan vara till hjälp. 

Här kan du hitta information om verksamheterna

Elevhälsan