Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Verksamheter

På denna sida finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i Lerums kommun kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Elevhälsa

Familj, barn och ungdom

Plattform Lerum - föräldrastöd

Stöd till unga brottsoffer

Funktionsnedsättning

Barn i behov av särskilt stöd

Medling vid brott

Socialjour

Ungdomscentralen

Barn och ungdomshabiliteringen, Alingsås

BUM Lerum

Barn och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP