Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Plattform Lerum

Plattform Lerum är en verksamhet som erbjuder tidigt och lättillgängligt stöd till ungdomar och alla föräldrar i Lerums kommun. Vi finns på flera ställen i kommunen och i olika format. Vi vill att du snabbt och lätt ska kunna få den information, den kunskap och det stöd som behövs för att få familjelivet att fungera. Här hittar du mer information kring detta.

Plattform Lerum erbjuder

  • Mötesplatser
  • Föräldraskapsutbildningar
  • Föräldrarådgivning och föräldrastöd
  • Information om vilket stöd det finns att få för ditt barn och din familj
  • Uppsökande verksamhet till ungdomar
  • Konsultativt stöd och stöd i samverkan för professionella som möter barn

För dig med yngre barn

Plattform Lerums Familjecentralsteam erbjuder mötesplatser, föräldrarådgivning och föräldraskapsutbildningar för dig som har barn som ännu inte börjat förskoleklass. Vi vänder oss även till dig som väntar barn. Vi finns på våra två mötesplatser/öppna förskolor:

  • Familjecentralen Växthuset i Gråbo
  • Öppna förskolan i Floda

För dig med barn upp till förskoleklass

Familjecentralen Växthuset i Gråbo

Vi erbjuder en öppen förskola i Gråbo, föräldrarådgivning och föräldraskapsutbildning för alla föräldrar bosatta i kommunen med barn i åldern 0 till 6 år. Familjecentralen fungerar också som informationscentral gällande vilket stöd ni som familj kan få. 
Läs mer om Familjecentralen Växthuset i Gråbo.

Öppna förskolan i Floda

Vi erbjuder en öppen förskola och föräldrarådgivning för alla föräldrar bosatta i kommunen med barn i åldern 0 till 6 år.
Läs mer om Öppna förskola i Floda.

För dig med skolbarn

Plattform Lerums team för familjecentrerat arbetssätt (FCA-teamet) erbjuder föräldrarådgivning och föräldraskapsutbildning till dig som har barn i skolåldern.
Läs mer om föräldrastöd för skolbarn.

Föräldrarådgivning

Plattform Lerum erbjuder kostnadsfri föräldrarådgivning och vänder sig till föräldrar i Lerums kommun med barn och ungdomar i åldern 0 till 20 år.
Läs mer om vår föräldrarådgivning.

Föräldraskapsutbildning

Plattform Lerum erbjuder föräldraskapsutbildningar, med syfte att ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn. Utbildningarna är kostnadsfria.
Läs mer om föräldraskapsutbildningen och hur du anmäler dig.

Fältverksamheten 

Vi erbjuder stöd till ungdomar på uppdrag av ungdomarna själva. Ungdomarna möter vi fältsekreterare genom uppsökande arbete där ungdomarna vanligtvis finns. Tills oss kan du mellan 12 till 20 år vända dig om du behöver någon att prata med.
Läs mer om fältverksamheten och hur du kommer i kontakt med våra fältsekreterare.