Kontakt Ungdomscentralen

Här nedan finns alla kontaktuppgifter för att nå oss på Ungdomscentralen i Lerum.

Ungdomsmottagningen

Telefon: 0302-47 69 69

Fältsekreterare

Telefon: 0302-52 10 38

Aktivitesansvaret

Stöd till unga brottsoffer

Familjebehandlare