Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Stöd till familjen

Man kan behöva råd och stöd vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar. På dessa sidor kan du läsa om våra vad kommunen erbjuder i olika frågor som alla rör familjelivet - i dess olika skepnader och faser. En del verksamheter är öppna för alla medan andra kräver en kontakt med ansvarig tjänsteman.

Plattform Lerum

PLattform Lerum är en verksamhet som erbjuder tidigt och lättillgängligt stöd till ungdomar och alla föräldrar i Lerums kommun. Stöd finns tillgängligt på flera ställen i kommunen och i olika format. Tanken är du snabbt och lätt ska kunna få den information, den kunskap och det stöd som behövs för att få familjelivet att fungera.

Många familjer får hjälp av socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. I praktiken kan det handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

I första hand ska det fungera bättre hemma

Socialtjänsten kan hjälpa på många olika sätt. Det vanliga är att man kommer överens om vilket stöd som passar bäst. Familjer som har mycket konflikter kan till exempel få träffa en person som är bra på att hjälpa familjer att lösa sådana problem. Som förälder kan man få stöd i sin föräldraroll, antingen som enskilda samtal eller i grupp. För barn kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson eller att träffa andra barn i samma situation.

Alla kan ansöka om stöd och skydd

Om man tror att man behöver stöd eller skydd går det bra att själv kontakta socialtjänsten och berätta om sin situation. Både barn och föräldrar kan kontakta socialtjänsten för att få hjälp och stöd.

Mer information