Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Adoption

Gifta makar, sambor, personer som ingått partnerskap eller ensamstående som har önskemål om att adoptera ett utländskt barn kan vända sig till familjerätten med en ansökan om att få medgivande att göra detta.

Medgivandeutredning

En medgivandeutredning görs av familjerättssekreteraren med syfte att bedöma sökandes allmänna lämplighet som förälder/föräldrar. Utredningen och nämndens beslut skickar de sökande sedan till det land där de önskar adoptera barn ifrån. Medgivandeutredningen blir den presentation av de sökande som landet får.

Ansökan i tingsrätten

När de sökande har fått ett barn i sin vård och återkommit till Sverige ska de, om inte adoptionen ska godkännas på annat sätt, göra en ansökan i tingsrätten om adoption av det enskilda barnet. På uppdrag av tingsrätten utreder familjerätten om den sökta adoptionen av ett visst barn kan anses vara till barnets bästa.

Mer information