Familjebehandling

Familjebehandling är ett bistånd du kan ansöka om hos socialtjänsten och en möjlighet för dig och din familj att förändra er livssituation till det bättre. Behandlingen utgår alltid ifrån barnets behov.

 

Familjebehandling

Arbetssättet och behandlingstiden varierar utifrån varje familjs behov och förutsättningar. Familjebehandlarna arbetar med olika metoder för att förbättra samspelet och stärka familjer. Arbetet utgår från barnets behov och eftersträvar att stödja barnets utveckling, samt att stärka trygghet och tillit i familjen. Vi kan träffas i familjebehandlarnas lokal eller i hemmet. Samarbete sker ofta också med skola, BUP och andra instanser som familjerna har kontakt med.

Funktionell familjeterapi (FFT)

FFT är en manualbaserad insats som främst riktar sig till familjer med ungdomar mellan 11-18 år som uppvisar ett relationsförsvårande beteende. I FFT arbetar en terapeut med hela familjen och träffarna äger rum i en av kommunens lokaler. Det centrala i FFT är att stärka relationerna inom familjen och motivera till en positiv förändring. Målet är att hitta nya sätt att hantera olika situationer som uppstår i familjen. Viktiga principer handlar om att vara aktiv i sitt lyssnande, att stämma av om man förstått den andre rätt och att berätta om egna känslor och reaktioner inför andras beteende. Vanligen har man mellan åtta och tolv terapitimmar men upp till trettio timmar förekommer.