Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Familjebehandling

Livet går upp och ner, alla kan hamna i svårigheter och kriser i livet. Familjestödsenheten är till för familjer med barn och unga i åldrarna 0-20 år.

Om familjebehandling

Familjebehandling är en del av socialtjänstens öppenvård i Lerums kommun. Familjebehandlarna arbetar på uppdrag av utredande socialskreterare. Behandlingen utgår alltid ifrån barnets behov.

I en familjesituation kan det ibland uppstå bekymmer eller problem som känns svåra att hantera utan stöd. Det kan handla om svårigheter kring att förstå beteenden, skapa vardagsrutiner, förebygga konflikter i familjen med mera.

Arbetssättet och behandlingstiden varierar utifrån varje familjs behov och förutsättningar. Familjebehandlarna arbetar med olika metoder för att förbättra samspelet, stärka familjer och främja goda föräldrastrategier. Träffarna sker i familjebehandlarnas lokal eller i hemmet. Samarbete sker ofta också med skola, barn- och ungdomspsykiatrin och andra instanser som familjerna har kontakt med.

Våra familjebehandlare är erfarna socionomer, socialpedagoger eller med likvärdig utbildning, och olika påbyggnadsutbildningar inom området.

Familjebehandling kan bidra med

  • Samtalsstöd till föräldrar, barn och ungdom.
  • Att stärka relationerna och kommunikationen i familjen.
  • Att bryta negativa mönster och stärka positiva.
  • Att bygga fungerande strukturer och rutiner i familjen.
  • Stöd i konflikthantering.
  • Vägledning utifrån barnens behov och utveckling.
  • Att ge stöd i kontakter med andra verksamheter.

För att komma i kontakt med Familjestödsenheten

Familjebehandling i Lerums kommun är en kostnadsfri biståndsbeviljad insats som du kan få via socialtjänstens barn- och familjeenhet. För att ansöka om familjebehandling ringer du till kommunens kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 och ber att få prata med mottaget på Barn- och familjeenheten.

Föräldrarådgivande samtal som du inte behöver ansöka om erbjuds inom Plattform Lerum som du når genom Kom In på 0302-52 10 00. 

Vid akuta problem som uppstår efter kontorstid och som inte kan vänta till nästkommande vardag kan du kontakta Socialjouren, telefon 031-365 87 00.