Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Familjebehandling

Livet går upp och ner, alla kan hamna i svårigheter och kriser i livet. Familjestödsenheten är till för familjer med barn och unga i åldrarna 0-20 år.

Om familjebehandling

Familjebehandling är en del av socialtjänstens öppenvård i Lerums kommun. Familjebehandlarna arbetar på uppdrag av utredande socialskreterare. Behandlingen utgår alltid ifrån barnets behov.

I en familjesituation kan det ibland uppstå bekymmer eller problem som känns svåra att hantera utan stöd. Det kan handla om svårigheter kring att förstå beteenden, skapa vardagsrutiner, förebygga konflikter i familjen med mera.

Arbetssättet och behandlingstiden varierar utifrån varje familjs behov och förutsättningar. Familjebehandlarna arbetar med olika metoder för att förbättra samspelet, stärka familjer och främja goda föräldrastrategier. Man kan träffas i familjebehandlarnas lokal eller i hemmet. Samarbete sker ofta också med skola, barn- och ungdomspsykiatrin och andra instanser som familjerna har kontakt med.

Våra familjebehandlare är erfarna socionomer, socialpedagoger eller med likvärdig utbildning, och olika påbyggnadsutbildningar inom området.

Familjebehandling kan bidra med

  • Samtalsstöd till föräldrar, barn och ungdom.
  • Att stärka relationerna och kommunikationen i familjen.
  • Att bryta negativa mönster och stärka positiva.
  • Att bygga fungerande strukturer och rutiner i familjen.
  • Stöd i konflikthantering.
  • Vägledning utifrån barnens behov och utveckling.
  • Att ge stöd i kontakter med andra verksamheter.

För att komma i kontakt med Familjestödsenheten

Familjebehandling i Lerums kommun är en kostnadsfri biståndsbeviljad insats som du kan få via socialtjänstens barn- och familjeenhet. För att ansöka om familjebehandling ringer du till kommunens kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 och ber att få prata med mottaget på Barn- och familjeenheten.

Föräldrarådgivande samtal, utan bistånd, erbjuds inom Plattform Lerum. Du hittar mer information om Plattform Lerum via länken nedan under Mer information.

Vid akuta problem som uppstår efter kontrostid och som inte kan vänta till nästkommande vardag kan du kontakta Socialjouren, telefon 031-365 87 00.