Familjebehandling

Familjebehandling är ett bistånd du kan ansöka om hos socialtjänsten och en möjlighet för dig och din familj att förändra er livssituation till det bättre. Behandlingen utgår alltid ifrån barnets behov.

Arbetssättet och behandlingstiden varierar utifrån varje familjs behov och förutsättningar. Familjebehandlarna arbetar med olika metoder för att förbättra samspelet och stärka familjer. Arbetet utgår från barnets behov och eftersträvar att stödja barnets utveckling, samt att stärka trygghet och tillit i familjen. Vi kan träffas i familjebehandlarnas lokal eller i hemmet. Samarbete sker ofta också med skola, BUP och andra instanser som familjerna har kontakt med.