Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Familjehem

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem. Familjehemmet ska öppna sitt hem och sin familj för barnet och i möjligaste mån för barnets föräldrar.

Just nu söker Lerums kommun Sektor stöd och omsorg familjehem som kan ta emot barn. Ring Komin på telefon 0302-52 10 00 om du är intresserad och vill prata med en handläggare om detta. 

Vad är familjehem?

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Barnets föräldrar kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker. Familjehem är det som tidigare kallades för fosterhem. Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet och ska alltid komma i fråga i första hand. Om det inte finns något lämpligt hem i barnets närhet kan det flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att individnämnden beslutar att placera ett barn i familjehem mot föräldrarnas vilja.

Socialtjänsten finns med

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och sin släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

I akuta fall kan barnet flytta till en jourfamilj. Barnet stannar i jourfamiljen under en kortare tid, ibland i väntan på att få komma till ett stadigvarande familjehem. Hur länge barnet bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj.

Behöver du ett familjehem?

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period? Om du vill prata med någon om familjehem ska du vända dig till socialtjänsten, se kontaktuppgifter i högra hörnet.

Vill du bli familjehem?

För att bli familjehem behövs ingen särskild utbildning, men det är viktigt att vara medveten om att många barn som placeras har ett stort behov av stöd och hjälp. Det är också viktigt att ni har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du och din familj vill bli familjehem görs en utredning av er situation, hembesök genomförs och kontroll i olika register. Detta är för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på ett familjehem.

Mer information