Till dig som är förälder i Lerums kommun

Att vara förälder kan vara fantastiskt men också väldigt svårt. Som förälder utmanas vi alla ibland och då är det bra att vet vart man ska vända sig. I Lerums kommun kan man som förälder vända sig till en verksamhet vi kallar för Plattform Lerum.

Plattform Lerum erbjuder:

  • Föräldraskapsutbildningar
  • Föräldrarådgivning/föräldrastöd
  • Information om vilket stöd det finns att få för sitt barn och sin familj.
  • Uppsökande verksamhet till ungdomar

Vart ska jag vända mig?

Plattform Lerum finns på flera ställen i kommunen och i olika format.

Föräldrastöd för skolbarn

Erbjuder föräldrarådgivning och föräldrautbildning till dig som har barn i skolåldern. Fungerar också som informationscentral gällande vilket stöd man som familj kan få i stort 

Familjecentralen Växthuset

Erbjuder öppen förskola i Gråbo, föräldrarådgivning och föräldrautbildning för alla föräldrar bosatta i kommunen med barn 0-6 år. Fungerar också som informationscentral gällande vilket stöd man som familj kan få i stort.

Öppna förskolan i Floda

Erbjuder öppen förskola och föräldrarådgivning för dig med barn 0-6 år

Fältverksamheten

Erbjuder stöd till ungdomar på uppdrag av ungdomarna själva. Ungdomarna möter vi genom uppsökande arbete där ungdomar vanligtvis finns.

Hur går det till att få kontakt?

Det ska vara enkelt att få information, utbildning och stöd från Plattform Lerum. Du väljer själv om du vill ringa, maila eller besöka oss på öppna förskolan för en första kontakt. Vi som arbetar här har ingen dokumentationsskyldighet och vi arbetar under sekretess. Hela vår verksamhet är kostnadsfri.
Varmt välkommen att ta kontakt!

Kontakta oss

Föräldrastöd skolbarn

Epost: plattform@lerum.se
Telefon 0302-52 23 93

Familjecentralen Växthuset

Epost: vaxthuset@lerum.se
Telefon 0302-52 15 79
Besöksadres: Lundbyvägen 35-37

Öppna förskolan Floda

Epost: vaxthuset@lerum.se
Telefon: 0302-52 11 27
Besöksadress: Floda Stationsväg 1

Fältverksamheten

Telefon: 0302-52 10 38
Facebook: Fältarna Lerum
Instagram: faltarnalerum