Föräldrarådgivning

Som förälder kan man ibland känna sig orolig, ensam och osäker. Om du vill tala med någon för att hitta lösningar på dina problem erbjuder Föräldrarådgivningen dig stöd genom samtal. Föräldrarådgivningen utgår från varje familjs specifika bekymmer och problem i föräldraskapet och hjälper till att skapa förändring.

I samtalen deltar enbart föräldrarna och inte barnen. Samtalen brukar inledas med en serie samtal om sex stycken. Föräldrarna kan därefter förlänga samtalsserien om de vill. Föräldrarådgivningen vänder sig till föräldrar med barn i alla åldrar upp till och med gymnasiet och håller även föreläsningar om föräldraskap i förskolor och skolor. Lerums kommun finansierar verksamheten och du betalar inte för samtalen.