Föräldrarådgivning

Från och med 1 januari 2017 upphör kommunens avtal med Psykoterapimottagningen i Lerum avseende föräldrarådgivning. Kommunen har valt att inte göra en förnyad upphandling av föräldrarådgivning. Du som har behov av stöd i ditt föräldraskap kan vända dig till Socialtjänsten via kommunens växel om du vill veta mer om vilket stöd vi kan ge.