Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kontaktfamilj

Det kan finnas många orsaker till att barn och ungdomar behöver en kontaktfamilj. Ibland är det barnen som behöver stöd och ombyte i miljön, ibland är det en förälder som behöver avlastning. Om du vill bli kontaktfamilj behöver du ha tid, engagemang och en vilja att göra något meningsfullt för ett barn.

Om kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att man välkomnar ett barn eller en ungdom i sitt hem någon helg i månaden. Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna, och uppdragen som kontaktfamilj kan därför se väldigt olika ut. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv. En kontaktfamilj kan vara en ensamstående person, ett yngre eller äldre par eller en familj med barn. Att vara kontaktfamilj är ett arvoderat uppdrag där handledning ingår.

Vill du bli kontaktfamilj?

För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du eller ni är stabila och har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Det är bra med någon form av erfarenhet av barn eller ungdomar, till exempel genom att du själv är förälder, genom ditt yrke eller på något annat sätt. Om du och din familj vill bli kontaktfamilj görs en utredning av er situation, hembesök och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktfamilj. 

Behöver ditt barn en kontaktfamilj?

Om du vill ansöka om att få en kontaktfamilj till ditt barn ska du vända dig till socialtjänsten i kommunen. Du når handläggare genom Komin på telefon 0302-52 10 00. Socialtjänsten utreder din ansökan och kan fatta beslut om biståndet kontaktfamilj i de fall behov konstateras. En ung person som har fyllt 15 år kan ansöka om kontaktperson för sin egen del utan att föräldrarna behöver vara överens med honom eller henne.

Mer information