Samtalsmottagningen

Har du drabbats av sorg, separation eller andra händelser i ditt liv som du behöver prata om? Samtalsmottagningen erbjuder en möjlighet att bearbeta den uppkomna krisen. Du kan vara anonym om du så önskar.

Bearbetandesamtal

Det finns många olika skäl till att behöva det stöd och den hjälp som samtalen med en terapeut kan ge. Förändringar eller kriser i livet leder många gånger till känslomässig obalans och kan skapa situationer som påverkar dig på ett sätt som kräver bearbetande och nya insikter för att komma vidare i livet. Bearbetandesamtal är en form av symptomfokuserad kortidsbehandling där samtalen är tidsbegränsande, enskilda samt avgiftsfria för dig som bor i Lerums kommun.

 

Från och med 1 januari 2017 upphör kommunens avtal med No-Tera avseende samtalsmottagning. Kommunen har valt att inte göra en förnyad upphandling av denna tjänst. Du som har behov av stöd för att bearbeta en kris av något slag hänvisas till samhällets övriga stödverksamheter, såsom vårdcentral, psykiatrisk öppenvård m fl. Vill du komma i kontakt med socialtjänsten är du välkommen att kontakta Myndighetsavdelningen via kommunens växel.

Mer information