Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Separation, skilsmässa

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Lerum tillhör Alingsås tingsrätt. Familjerätten kan genom samarbetssamtal hjälpa föräldrar som efter en separation eller skilsmässa har svårt att enas i frågor som rör vårdnad om barn, var barn ska bo eller hur barn ska umgås med den förälder som han eller hon inte bor med.

Samarbetssamtal 

Samarbetssamtal kan vara en väg för föräldrar att finna samförståndslösningar rörande barnet/barnen. Samtalen är kostnadsfria. Föräldrar kan själva ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. Samarbetssamtal kan också beslutas om av domstol. 

Avtal kring vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar kan få hjälp att skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge hos familjerättssekreterarna när

  • föräldrarna är överens om hur avtalet ska utformas
  • barnet eller barnen är folkbokförda i Lerum
  • föräldrarnas överenskommelse bedöms vara till barnets bästa

Om ni vill skriva avtal ska ansökan, personbevis på barnet eller barnen med angivande av vem som är vårdnadshavare och kopia på eventuell tidigare dom eller avtal beträffande vårdnad, boende och umgänge skickas in alternativt tas med vid besöket.

När familjerättssekreterare godkänt avtalet har det samma rättsverkan som en dom. Innan avtalet kan godkännas kommer upplysningar att inhämtas från socialtjänsten. Föräldrar som inte är överens kan få hjälp med samarbetssamtal.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till skatteverket när det inte finns tidigare dom eller avtal avseende vårdnad.

Utredning om vårdnad, boende och umgänge

I de fall en förälder begär att tingsrätten ska besluta i frågor som rör vårdnad, boende och/eller umgänge kan tingsrätten ge socialnämnden i uppdrag att utreda den aktuella frågan.

Utredning till tingsrätten

Utredning till tingsrätten i vårdnads-, boende- och umgängestvister utförs på uppdrag av domstol för att domstolen ska få beslutsunderlag i frågan. Syftet är att ta reda på vad som är bäst för barnet och utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov.