Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vårdnad om barn

Barn har även om föräldrarna inte lever tillsammans, behov av samhörighet med båda. Det är därför i barnens intresse att föräldrarna så långt som möjligt kan samarbeta kring barnen.

Samarbetssamtal

Om föräldrar är oense om barns vårdnad, boende eller umgänge, kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. I samarbetssamtalet kan föräldrarna under ordnade former med samtalsledare diskutera ovanstående frågor.

Att gå i samarbetssamtal kan vara en möjlighet att finna vägen till ett fungerande föräldraskap efter separationen. Samtalen kan vara ett eller flera. De är kostnadsfria och frivilliga. Samarbetssamtalen lyder, liksom all annan familjerättslig verksamhet, under sekretess som gäller inom socialtjänsten. Om du önskar samarbetssamtal eller vill ha mer information kan du ringa till familjerätten som du når via kommunens kundcenter KomIn.

Utredning till tingsrätten

Utredning till tingsrätten i vårdnads-, boende- och umgängestvister utförs på uppdrag av domstol för att domstolen ska få beslutsunderlag i frågan. Syftet är att ta reda på vad som är bäst för barnet och utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov.