Vårdnad om barn

Barn har även om föräldrarna inte lever tillsammans, behov av samhörighet med båda. Det är därför i barnens intresse att föräldrarna så långt som möjligt kan samarbeta om barnen.

Samarbetssamtal

Om föräldrar är oense om barns vårdnad, boende eller umgänge, kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. I samarbetssamtalet kan föräldrarna under ordnade former med samtalsledare diskutera ovanstående frågor.

Att gå i samarbetssamtal kan vara en möjlighet att finna vägen till ett fungerande föräldraskap efter separationen. Samtalen kan vara ett eller flera. De är kostnadsfria och frivilliga. Samarbetssamtalen lyder, liksom all annan familjerättslig verksamhet, under sekretess som gäller inom socialtjänsten. Om du önskar samarbetssamtal eller vill ha mer information kan du ringa till familjerätten - se kontaktinformation högst upp på sidan.

Utredning till tingsrätten

Utredning till tingsrätten i vårdnads-, boende- och umgängestvister utförs på uppdrag av domstol för att domstolen skall få beslutsunderlag i frågan. Syftet är att ta reda på vad som är bäst för barnet och utredningen skall därför fokusera på barnet och dess behov.