Föräldrarådgivning 0-6 år

Att vara förälder kan vara fantastiskt men också svårt. Som förälder utmanas vi på olika sätt och alla föräldrar hamnar någon gång i situationer som leder till oro eller osäkerhet. Föräldrarådgivningen 0-6 år erbjuder genom samtal en möjlighet för föräldrar att diskutera utmaningar och hinder i föräldraskapet och ta del av verktyg och strategier som kan vara till hjälp i vardagen.

Det kan finnas olika anledningar att söka föräldrarådgivning, kanske upplever du:

  • att barnen inte lyssnar på dig/er?

  • en otillräcklighet i föräldraskapet?

  • att ni som föräldrar har olika regler och vill få hjälp att diskutera uppfostran och gränssättning?

  • det svårt att hantera konflikter med barnet, att det är för mycket tjafs och bråk hemma?

  • en negativ spiral där du bara säger nej?

  • att det bara är du/ni som har det så här jobbigt?

  • att du vill ”bolla” med någon och se om ”du/ni är på rätt väg”. 

Föräldrarådgivningen vänder sig till föräldrar i Lerums kommun med barn 0-6 år. Att besöka oss är kostnadsfritt och vi som arbetar på Föräldrarådgivningen för inga journaler och har tystnadsplikt.

På Föräldrarådgivningen arbetar socionomer som har ett familjecentrerat, salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt och utgår från föräldrars behov och önskemål. Vi kan erbjuda upp till fem (5-7) rådgivande samtal och vid behov hänvisar vi vidare till andra former av stöd i kommunen.

Välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter hittar du i högra hörnet på sidan.

 

Har du äldre barn och är i behov av föräldrarådgivning är du välkommen att ansöka om bistånd genom socialtjänsten som du når via kommunens kundcenter KomIn, tfn 0302 52 10 00.