Fältsekreterare

Fältsekreterare finns till för dig som är mellan 12 till 20 år. Tills oss kan du vända dig om du behöver någon att prata med.

Vi har tystnadsplikt, vilket betyder att vi inte får berätta för någon vad du berättar för oss. Vi känner också många andra bra vuxna som kan hjälpa till med olika saker. Precis som alla andra som arbetar med barn under 18 år så har vi anmälningsskyldighet så om det kommer fram saker som är väldigt allvarliga så måste vi berätta det för socialtjänsten.

All kontakt med oss är frivillig. Du kan träffa oss både dag och kvällstid och vi finns ute på skolorna, fritidsgårdarna och på gator och torg i Lerums kommun.

Kontaktuppgifter 

Telefonummer till fältverksamheten: 0302-52 10 38 

Vi finns på facebook, här heter vi, fältarna Lerum. Du kan också följa oss på Instagram, faltarnalerum.