Föräldrarådgivning

Att vara förälder är fantastiskt men kan också vara svårt. Som förälder utmanas vi på olika sätt och alla föräldrar hamnar någon gång i situationer som leder till oro eller osäkerhet. Föräldrarådgivningen vänder sig till föräldrar i Lerums kommun med barn och ungdomar i åldern 0-20 år. Att besöka oss är kostnadsfritt och vi som arbetar på Föräldrarådgivningen för inga journaler och har tystnadsplikt.

Föräldrarådgivning erbjuds genom samtal, en möjlighet för att diskutera utmaningar och hinder i föräldraskapet och ta del av verktyg och strategier som kan vara till hjälp i vardagen.

På Föräldrarådgivningen arbetar socionomer och pedagoger som har ett familjecentrerat, salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt och utgår från föräldrars behov och önskemål. Vi kan erbjuda upp till fem (5-7) rådgivande samtal och vid behov hänvisar vi vidare till andra former av stöd i kommunen.

Det kan finnas olika anledningar att söka föräldrarådgivning, kanske upplever du:

  • att barnet/ den unge inte lyssnar på dig/er?
  • en otillräcklighet i föräldraskapet?
  • att ni som föräldrar har olika regler och vill få hjälp att diskutera uppfostran och gränssättning?
  • att det är svårt att hantera konflikter med barnet/den unge, att det är för mycket tjafs och bråk hemma?
  • Att ni är inne i en negativ spiral där du bara säger nej?
  • att det bara är du/ni som har det så här jobbigt?
  • att du vill bolla tankar med någon och se om du/ni är på rätt väg. 

Kontakt oss

Föräldrarådgivning 0-6 år (fram till förskoleklass) - Familjecentralen Växthuset

Telefon: 0302-52 15 79 
Skicka e-post

Malin Swärdh  Telefon: 0302-52 20 36
Linda Johansson Telefon: 0302-52 16 87

Vi finns på Lundbyvägen 35-37, Vårdcentralen Gråbo. 

Föräldrarådgivning 6-20 år – Föräldrastöd för skolbarn

Telefon: 0302- 52 23 93 
Skicka e-post

Håkan Stenhede och Lina Buxfeldt. Vi finns på Brobacken 2D.