Föräldrastöd för skolbarn

Verksamheten vänder sig till alla familjer med barn och unga i skolåldern.

Vi erbjuder föräldrautbildning, föräldrarådgivning, information, råd och stöd kring teman vi tror kan vara givande för familjer med barn.

Hela familjen i fokus

Vi som arbetar på föräldrastöd för skolbarn kallas för Koordinatorer familjecentrerat arbetssätt. Vårt mål är att alla barn och ungdomar i Lerum ska må bra. Eftersom vi vet att föräldrarna är de viktigaste barnen har, är arbetssättet att hjälpa barnen genom dig som är förälder.

Föräldrastöd för skolbarn arbetar nära skolan, socialtjänsten, vårdcentralen, Ungdomsmottagningen och Barn- och ungdomspsykiatrin. Det innebär att vi alltid har möjlighet att stötta dig att få hjälp någon annanstans om det skulle behövas.

Kontakta Föräldrastöd för skolbarn

Att besöka oss är kostnadsfritt och vår hjälp kan du få genom att ringa eller skicka e-post till oss. Under vårt första samtal kommer vi gemensamt fram till vad som blir bäst för just er familj. Vi som arbetar här har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Telefonnummer: 0302-52 13 78 alternativt 0302-52 23 93
E-post: plattform@lerum.se

Besöksadress: Brobacken 2D

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss. 

Aktuellt

Nedan finns information om vad som händer utöver vår ordinarie verksamhet:

  • Föräldrautbildning ABC, Alla barn i centrum.
  • En föräldrautbildning för tonårsföräldrar planeras att starta under våren 2020.