Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Frivilligsektorn

I Lerums kommuns föreningsregister finns cirka 150 föreningar registrerade. Dessa är uppdelade i områdena fiske, handikapp, idrott, kultur, politik, rid, scout, senior, studie, trossamfund samt övriga. Samtliga dessa föreningar verkar inom den frivilliga sektorn och en del dessutom inom den sociala frivilligsektorn.

Äldre på promenadExempel är etniska föreningar, sociala föreningar, handikappföreningar, pensionärsföreningar samt kyrkor och trossamfund, med flera.

Även enskilda

Till frivilligsektorn räknas även enskilda individer utan föreningsmedlemskap som utför frivilliga insatser inom den offentliga sektorn. Det finns en mängd verksamheter som drivs åt det allmänna, underställt stat, kommun och landsting eller andra politiska enheter och det är egentligen bara fantasin som sätter stopp för vad man som enskild individ kan bidra med.

Definitioner

Det finns olika ord för de som vill engagera sig frivilligt. Lerums kommun använder sig främst av ordet frivillig.

  • Frivillig betyder icke-obligatorisk och understryker alltså att det är självvalt. En definition lyder: "Oavlönad, av fri vilja, i ett organisatoriskt sammanhang, så att det kommer andra än den närmsta familjen till del. " (Källa: SOU 1993:2)
  • Volontär är det mest gångbara ordet internationellt. Men ordet har lite olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används. Inom biståndsverksamhet får volontärer ibland betalt i form av fickpengar eller betalda levnadsomkostnader. Begreppet volontär i Svenska kyrkan står för ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga.
  • Ideell brukar användas om en person som hjälper till i en icke vinstdrivande organisation. Ordet ideell har samma rot som ideologi och betonar att motiven bygger på värderingar.