Frivilligsektorn

I Lerums kommuns föreningsregister finns cirka 240 föreningar registrerade. Dessa är uppdelade i områdena fiske, handikapp, idrott, kultur, politik, rid, scout, senior, studie, trossamfund samt övriga. Samtliga dessa föreningar verkar inom den frivilliga sektorn och en del dessutom inom den sociala frivilligsektorn.

Äldre på promenadExempel är etniska föreningar, sociala föreningar, handikappföreningar, pensionärsföreningar samt kyrkor och trossamfund, med flera.

Även enskilda

Till frivilligsektorn räknas även enskilda individer utan föreningsmedlemskap som utför frivilliga insatser inom den offentliga sektorn. Det finns en mängd verksamheter som drivs åt det allmänna, underställt stat, kommun och landsting eller andra politiska enheter och det är egentligen bara fantasin som sätter stopp för vad man som enskild individ kan bidra med.

Frivilligarbete

På kommunens webbportal finns Frivilligslussen, som hjälper dig som vill göra en insats för en medmänniska, men också för föreningar och komunala verksamheter som har behov av frivilliga.

Definitioner

Det finns olika ord för de som vill engagera sig frivilligt. Lerums kommun använder sig främst av ordet frivillig.

  • Frivillig betyder icke-obligatorisk och understryker alltså att det är självvalt. En definition lyder: "Oavlönad, av fri vilja, i ett organisatoriskt sammanhang, så att det kommer andra än den närmsta familjen till del. " (Källa: SOU 1993:2)
  • Volontär är det mest gångbara ordet internationellt. Men ordet har lite olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används. Inom biståndsverksamhet får volontärer ibland betalt i form av fickpengar eller betalda levnadsomkostnader. Begreppet volontär i Svenska kyrkan står för ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga.
  • Ideell brukar användas om en person som hjälper till i en icke vinstdrivande organisation. Ordet ideell har samma rot som ideologi och betonar att motiven bygger på värderingar.