Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Samråd för intresseföreningar

Inom Lerums kommun finns flera frivilligorganisationer och samråd som bevakar särskilda gruppers intressen.

Dessa möten mellan kommunens företrädare och dessa frivilligorganisationer är också en viktig del av medborgardialogen. Bland dessa organisationer finns två som månar om pensionärers och funktionshindrades intressen.

Samråd för funktionsnedsättningsfrågor

Sektor stöd och omsorg har sedan 2010 en samverkan mellan kommunens organisationer för funktionsnedsättning och kommunens tjänstemän kallat samrådet för funktionsnedsättningsfrågor (tidigare handikapprådet). Målet är att ge information från kommunen till föreningarna men även att ta emot frågor och funderingar från föreningarna.

Fokus tillgänglighet
Ett stort fokus ligger på tillgängligheten i kommunen. I samrådet för funktionsnedsättningsfrågor ingår representanter från Anhörigföreningen för psykisk hälsa, DHR -  De Handikappades Riksförbund, Demensföreningen, FUB - Föreningen Utvecklingsstörda Barn och Ungdomar, HRF - Hörselskadades RiksFörbund, SRF - Synskadades RiksFörening. Samrådet för funktionsnedsättningsfrågor har fyra planerade möten per år. 

Pensionärssamråd

Sektor stöd och omsorg har sedan 2007 en samverkan mellan kommunens pensionärsföreningar och kommunens tjänstemän kallat Pensionärssamråd. Målet är att ge information från kommun till föreningarna men även att ta emot frågor och funderingar från föreningarna. Pensionärssamrådet ska även arbeta med frågor och mål att minska olycksfallsskador och genom ett brett samarbete öka möjligheterna till ett effektivt säkerhetsarbete för äldre i Lerums kommun. 

Pensionärsperspektivet
Fokus ligger på olika frågor ur pensionärsperspektiv. I pensionärssamrådet ingår representanter från Gråbo pensionärsförening, RPG-gruppen i Lerum och Floda, SPF Lerumsbygden, PROs pensionärsföreningar i Lerum och Skallsjö och Östads pensionärsförening. Pensionärssamrådet har fyra planerade möten per år. 

Aktiviteter och träffpunkter

Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg bedriver Caféverksamhet som även fungerar som träffpunkter tillsammans med frivilligorganisationerna PRO, SPF, Röda korset, Östads pensionärsförening, Rotary, Svenska kyrkan och Missionskyrkan med flera. Caféverksamhet finns i de olika kommundelarna. Frivilligorganisationerna anordnar även besöksverksamhet, uppsökande verksamhet, resor och närståendestöd bedrivs i samarbete med Sektor stöd och omsorg.