Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Du kan hjälpa till

Vi söker dig som vill göra en insats för en annan människa. Du kanske vill fika med en person som behöver en extra vuxen, sköta någons ekonomi eller öppna upp ditt hem för någon med funktionsnedsättning. Det finns många olika sätt att hjälpa till.

Insatser för barn och ungdomar

Att vara kontaktfamilj innebär att man som familj är ett regelbundet stöd för ett barn eller en ungdom. Man tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och sin vardag en till två helger i månaden.

Familjehem till barn och ungdomar

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en längre eller kortare tid.

Jourfamilj till barn och ungdomar

En jourfamilj är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar för en begränsad tid, till exempel när en vårdnadshavare är sjuk eller under tiden en utredning av barnets eller ungdomens situation pågår.

Kontaktperson till barn och ungdomar

Att vara kontaktperson innebär att man är ett regelbundet stöd för ett barn eller en ungdom, oftast en kväll i veckan. Syftet kan vara att stärka självkänslan, bryta isolering eller hitta alternativa fritidsaktiviteter.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Kontaktperson till personer med funktionsnedsättning
Om du har tid över och engagemang till att förgylla någons vardag, kan uppdraget som kontaktperson passa dig. För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort intresse för andra människor. Intresseanmälan kontaktperson

Stödfamilj till barn och ungdomar med funktionsnedsättning
En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i sitt hem ungefär en helg i månaden för att föräldrarna ska få avlastning. Som stödfamilj bör ni ha ett intresse av att skapa en relation som varar över längre tid eftersom uppdraget ofta pågår under flera år.

Volontär inom verksamhet för seniorer

Som volontär inom verksamhet för senorer är du med skapar gemenskap, meningsfullhet och en god hälsa. Det finns flera uppdrag som volontär och vi skapar nya utifrån dina kompetenser och efterfrågan hos äldre. Kontakta oss på frivilliginsatser@lerum.se eller 0767805348.

God man och förvaltare

Person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en ställföreträdare i form av god man eller förvaltare.

God man för ensamkommande barn

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är man både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe.