Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Du kan hjälpa till

Vi söker dig som vill göra en insats för en annan människa.

Du kanske vill fika med en person som behöver en extra vuxen, sköta någons ekonomi eller öppna upp ditt hem för någon med funktionsnedsättning. Det finns många olika sätt att hjälpa till. Här nedan kan du läsa mer om de olika insatserna.

Insatser för barn och ungdomar

Kontaktfamilj till barn och ungdomar
Att vara kontaktfamilj innebär att man som familj är ett regelbundet stöd för ett barn eller en ungdom. Man tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och sin vardag en till två helger i månaden.

Familjehem till barn och ungdomar
Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en längre eller kortare tid.

Jourfamilj till barn och ungdomar
En jourfamilj är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar för en begränsad tid, till exempel när en vårdnadshavare är sjuk eller under tiden en utredning av barnets eller ungdomens situation pågår.

Kontaktperson till barn och ungdomar
Att vara kontaktperson innebär att man är ett regelbundet stöd för ett barn eller en ungdom, oftast en kväll i veckan. Syftet kan vara att stärka självkänslan, bryta isolering eller hitta alternativa fritidsaktiviteter.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Kontaktperson till personer med funktionsnedsättning
Om du har tid över och engagemang till att förgylla någons vardag, kan uppdraget som kontaktperson passa dig. För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort intresse för andra människor. Läs mer och intresseanmälan här.

Stödfamilj till barn och ungdomar med funktionsnedsättning
En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i sitt hem ungefär en helg i månaden för att föräldrarna ska få avlastning. Som stödfamilj bör ni ha ett intresse av att skapa en relation som varar över längre tid eftersom uppdraget ofta pågår under flera år.

Övriga insatser

Frivillig medarbetare inom cafévärdarFoto av: Kent Knutsson äldreomsorgen
Som frivillig medarbetare inom äldreomsorgen kan du medverka till att skingra ensamhet och istället skapa gemenskap på exempelvis äldreboenden eller träffpunkter för seniorer.

God man och förvaltare
Person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en ställföreträdare i form av god man eller förvaltare.

God man för ensamkommande barn
Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är man både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe.

Språkvän
Genom att bli språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. Att få en språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kunskapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket. Din insats hjälper dessa personer att komma in snabbare in i samhället.