Daglig verksamhet

I Lerums kommun finns det möjlighet för dig i yrkesverksam ålder med en funktionsnedsättning att ansöka om daglig verksamhet enligt LSS.

Klicka här för att läsa mer om LSS.

Daglig verksamhet i Lerum är en stor verksamhet med fyra olika enheter. Det finns även olika inriktningar och grupper på de olika enheterna. För mer information om de aktiviteter som finns gå vidare till Bräcke diakonis hemsida.

För att få Daglig verksamhet behöver du ansöka om detta hos en LSS-handläggare. Handläggaren beslutar om du har rätt till insatsen. Se kontaktuppgifter till kommunens LSS-handläggare under Kontakt överst till höger.

Målsättningen med Daglig verksamhet är att tillsammans skapa meningsfulla aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet och delaktighet i samhället. Aktivitetshandledarnas roll är att ge det stöd du behöver för att du skall kunna arbeta så självständigt som möjligt med något som intresserar dig.

De flesta kommer till daglig verksamhet 5 dagar i veckan, men du kan även komma någon dag i veckan, eller ha kortare dagar. De flesta aktiviteter sker mellan 9.00-15.00 på vardagar.

Bräcke diakoni är en Non-Profit organisation som sedan 1 juni 2010 driver Daglig verksamhet i Lerum. Non-Profit innebär att organisationen inte driver verksamheter i vinstsyfte. Avtalet mellan Bräcke diakoni och Lerums kommun är förlängt till 31 maj 2017.

Mer information