Svar på vanliga frågor

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna som rör omsorg för funktionshindrade.

Jag vill klaga på servicen för de funktionshindrade, hur ska jag göra?
Du lämnar synpunkter på www.lerum.se/synpunkter. Du kan även skicka e-post till stod-och-omsorg@lerum.se. Vill du hellre ringa gör du det på 0302-52 14 13.

Har kommunen någon tillgänglighetsguide (exempelvis på nätet) för att se hur man tar sig fram med olika funktionshinder?
Ja, det har vi. Via tillgänglighetsdatabasen kan du som har svårt att höra, se, röra dig, tåla vissa ämnen eller bearbeta information - få hjälp innan du besöker någon av kommunens byggnader. Du finner länken till tillgänglighetsadatabasen här www.lerum.se/tillganglighet.

Vilka typer av daglig verksamhet för funktionshindrade finns det i kommunen?
Daglig verksamhet erbjuder trädgårds- och hantverksarbeten på Nääs, skaparateljé, snickeri, bilvård, datorer, sinnesstimulering, matlagning och friskvård. Innan medverkan krävs beslut av LSS-handläggare. Mer information och kontaktuppgifter på www.lerum.se/dagligverksamhet.

Var kan man få hjälp med avlastning när man har barn med funktionshinder?
Ja, som målsman kan du ansöka till kommunens LSS-handläggare. Det finns dels avlösarservice för kortare tider och korttidsboende över flera dygn. Läs mer på denna sida www.lerum.se/stod.

Vad kan man få för hjälp med bostadsanpassning när man har en familjemedlem med funktionshinder?
Lerums kommun ger bostadsanpassningsbidrag till personer med funktionsnedsättning för att ge dessa möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Hjälpen är helt beroende på personens funktionsnedsättning. Mer information och ansökan finner du på www.lerum.se/bostadsanpassning.
 
Om man har ett barn som ska på läger i sommar. Kan man få ersättning från kommunen?
Ja, det kan man. Då räknas lägret som ett korttidsboende som kommunens LSS-handläggare kan bevilja bidrag till om de bedömer att behovet finns och inte något likvärdigt erbjuds i kommunen. Vanligtvis tillkommer ett kostavdrag enligt taxa. Läs mer på denna sida www.lerum.se/stod.