Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i det egna hemmet innebär att en person tillfälligt kommer hem till den med en funktionsnedsättning och tar över omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

Anhöriga kan då ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller åt fritidsintressen. Insatsen gäller dock inte under tiden föräldrar arbetar eller studerar.

Avlösarservicen kan behövas både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den gäller när som helst under dygnet.