Kontaktperson

En kontaktperson är till för att ge råd i vardagssituationer och motverka isolering.

Kontaktpersonen är en medmänniska som är till för att minska social isolering.  Många människor med funktionsnedsättningar har få kontakter vid sidan av sina anhöriga, de bor ensamma, saknar arbete och har ingen att umgås med på fritiden.  Kontaktpersonen kan underlätta för dem att leva ett självständigt liv och komma ut och träffa andra.