Läger

Målet är att i Lerums Kommuns regi erbjuda föräldrar och anhöriga avlastning samtidigt som deltagarna erbjuds vistelse i en lugn och trygg miljö där de kan träffa kompisar, testa nya saker, utvecklas samt växa som människor.

Lägerverksamheten är anpassad för deltagare med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt för deltagare med lindrig utvecklingsstörning. Vi har idag tre lägergrupper där deltagarna är 11-22 år. Grupperna är fördelade åldersmässigt samt utifrån behov, intressen och förutsättningar. Det är två till tre lägerledare i varje grupp och två grupper bor samtidigt under en helg.

Deltagarna och lägerledarna bor tillsammans på kursgården Action Event som ligger i Väla utanför Borås. Hämtning och lämning sker vid Vattenpalatset i Lerum. Anhöriga ansvarar för lämning klockan 17:00 på fredagen och hämtning på söndagen klockan 17:00.

Under lägervistelsen hittar vi på olika aktiviteter tillsammans som deltagarna har varit med och utformat och bestämt utifrån önskemål och behov.

Har du frågor kring vår lägerverksamhet kontakta Johanna Wallin: 0302-52 19 93

Ansökan om läger görs hos kommunens LSS- handläggare.  Se kontakter.