Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rådgivning och annat personligt stöd

Kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Det kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, talpedagog, logoped, arbetsterapeut och/eller dietist.

Rådgivning och annat personligt stöd är ett komplement till sådan rehabilitering och habilitering som utgår enligt hälso- och sjukvårdslagen och sådana insatser som utgår med stöd av socialtjänstlagen.

Ansökan om råd och stöd skickas till: Habilitering och Hälsa Råd och stöd, Regionens hus 542 87 Mariestad. Om ansökan beviljas erbjuds man kontakt med Barn och ungdomshabiliteringen eller Vuxenhabiliteringen. Läkare kan även skriva remiss till habiliteringen.