Resurscentrum Möjligheten

Resurscentrum Möjligheten erbjuder uthyrning av rikt utrustade upplevelserum med sinnesstimulering för olika individuella behov och förutsättningar.

Bild på ResurscentrumFoto av: Anna JolforsVerksamheten vänder sig i första hand till personer med olika funktionshinder, medfödda eller förvärvade. Andra målgrupper är personer inom demens- och psykiatrivården eller allmänheten som har ett behov av en sinnesstimulerande miljö.

Upplevelserummen

Resurscentrum Möjligheten erbjuder aktiviteter i en sinnesstimulerande miljö som skapar förutsättningar för kommunikation, rörelse och utveckling. I olika upplevelserum erbjuds besökaren möjligheter att få känna förväntan och glädje, överraskningar, men också lugn och välbehag. Impulser från sinnesorganen, syn, hörsel, lukt, smak, hud- och balanssinnet, led- och muskelsinnet, tas emot och bearbetas i hjärnan. Sinnesintryck är nödvändiga för människan. De erfarenheter vi därigenom får ger oss den kunskap som ligger till grund för vår jaguppfattning och omvärldsuppfattning.

Mer information