Bollarnas hav

Bild på bollhavFoto av: Anna Jolfors


Sinne Stimulans genom
Led- och muskelsinnet att bollarna "stöttar" kroppen i alla ställningar vilket underlättar många rörelser och verkar avslappnande
Hudsinnet bollarnas kontakt med huden ger "bollmassage"
Synsinnet att bollhavet är inrett med pitchlight i olika färger som "färgar" bollarna, fiberoptik och projektor
Hörselsinnet att bollarnas rörelse mot varandra skapar ljud, att lyssna på musik

Andra fördelar

 

Bollarnas taktila tryck mot kroppen främjar kroppsuppfattningen. Bollarnas hav ger också en färg-, form- och mängdupplevelse som tränar förmågan att uppfatta kvalitet och kvantitet. Att kunna dela aktiviteten i bollarnas hav med andra kan ge positiva sociala effekter.

Ljuseffekterna i bollarnas hav kan styras med touchkontakter, mikrofon eller fjärrkontroll. Fiberoptik och projektor går att styra med mobila touchkontakter eller fjärrkontroll. I bollarnas hav finns taklift.