Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Stöd till funktionshindrade

Lerums kommun verkar för att alla ska få den omsorg man som behöver.

 Det kan handla om svårigheter i den dagliga livsföringen, som exempelvis kan uppstå på grund av åldrande, sjukdom, psykisk ohälsa eller annan form av funktionsnedsättning.

Flera möjligheter

För att du ska få möjlighet att leva ditt liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns olika former av insatser och stöd att ansöka om i kommunen. Sektor stöd och omsorg erbjuder olika former av hjälp och stöd i hemmet enligt socialtjänstlagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du som vill bo kvar hemma kan få stöd i ditt hem med service eller omsorg i olika omfattning. Om du inte längre klarar dig hemma med stödinsatser, kan du ansöka om boende.

Hjälpen kan bestå till exempel av hemtjänst, boendestöd, kontaktperson, personlig assistans, särskilt boende eller rehabilitering. Sektorn har också ansvar för färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassning.

Om du vill ansöka om hjälpinsatser, kontakta handläggare på Myndighetsavdelningen så hjälper de dig rätt.