Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården, oftast kallad hemsjukvård, består av en sjuksköterske-enhet och en rehab-enhet. Av dem kan du få medicinsk vård och rehabilitering i hemmet.

Enheterna arbetar tillsammans i ett team och har ett nära samarbete med personal inom hemtjänst, korttidsboende och särskilda boenden.
Hemsjukvården samarbetar med läkare, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på vårdcentraler, specialistmottagningar och vårdavdelningar på sjukhus.

Vem kan få kommunal hälso-och sjukvård? 

Du som bor på särskilt boende, korttidsboende eller deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) omfattas automatiskt av den kommunala hälso- och sjukvården.   

Du som bor hemma i eget boende kan bli inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården om du har ett regelbundet och återkommande behov av sjukvårdsinsatser och inte kan ta dig till en mottagning. Det kan gälla medicinska insatser av sjuksköterska och eller rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och fysioterapeut.   

När du är inskriven i den kommunala hälso-och sjukvården är det antingen legitimerad personal som besöker dig och utför de insatser som behövs eller så delegeras uppgiften ut till rehabassistent, personlig assistent eller omvårdnadspersonal. Dina behov utvärderas kontinuerligt och vårdplaner skapas så att vården är strukturerad och målinriktad. När dina behov och dina mål är uppfyllda avslutas din inskrivning i den kommunala hälso-och sjukvården.  

Hur kan man få kommunal hälso-och sjukvård? 

Om du eller en närstående upplever att du har ett behov av sjukvårdsinsatser i hemmet, kontakta din vårdcentral så etablerar de en kontakt med den kommunala hälso-och sjukvården via en så kallad vårdbegäran. Det är kommunens legitimerade personal som sedan bedömer om du blir inskriven i den kommunala hälso-och sjukvården. Om du vårdas på sjukhus, kan även sjukhuset skicka en vårdbegäran inför din hemgång. Det sker då en planering, oftast tillsammans med biståndsbedömare från kommunen, ett så kallat planeringsmöte. 

Vård i livets slut 

Om du önskar att få vara hemma under din sista tid i livet och är i behov av vård i livets slut, så kallad palliativ vård kan du få detta med hjälp av den kommunala hälso-och sjukvården. Palliativ vård syftar till att ge dig den symtomlindring och det stöd du behöver så att du kan få en så bra sista tid i livet som möjligt. 

Den palliativa vården sker i nära samarbete med din ansvariga läkare och i vissa fall även i samarbete med Palliativa teamet på Alingsås sjukhus. Den sista tiden i livet kan trots svårigheter bli en fin tid och planeras därför noga utifrån dina och dina närståendes behov och önskemål.  

Vi tar emot studenter 

I vår verksamhet tar vi emot studenter från lärosäten i Göteborg och Borås, så kallad verksamhetsförlagd utbildning. Studenten arbetar nära en handledare med lång yrkeserfarenhet och utbildning inom handledning.  

Vill du arbeta hos oss?

Vi är intresserade av dig som vill bidra med din kompetens och som vill uppleva arbetsglädje och utveckling i en professionell verksamhet!


Sjuksköterskeenheten

Marie Lundell, enhetschef

Iritnas Gustafsson, enhetschef 

0302-521000 (vxl) 

Rehabenheten

Kerstin Fredriksson, enhetschef 

0302-521000 (vxl)