Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sjuksköterskeenheten

Inom sjuksköterskeenheten arbetar legitimerade sjuksköterskor och i vissa fall undersköterskor. Sjuksköterskeenheten arbetar med dig som patient och dina närstående i fokus. Insatserna planeras tillsammans med dig.

Exempel på vad du kan få hjälp med

  • Insatser som till exempel såromläggningar, provtagningar, läkemedelshantering och skötsel av urinkateter
  • Bedömningar för att förebygga risker som kan påverka din hälsa negativt
  • Om behov finns utförs planerade insatser av sjuksköterska dygnet runt
  • Behov av akuta insatser bedöms av sjuksköterska dygnet runt och när det är aktuellt tas kontakt med läkare.
  • Vård i livets slut