Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Planering efter sjukhusvistelse

Planering efter sjukhusvistelse. Om du är inlagd på sjukhus och är på väg att skrivas ut därifrån kan det behövas ett planeringsmöte inför hemgång.

Planeringsmötet är en avstämning som du erbjuds inför din planerade utskrivning. Till mötet kan du som patient bjuda in närstående att delta. Tillsammans med representant från sjukhuset, kommunens planeringsteam och primärvården får du och dina närstående hjälp med att reda ut vad du har för behov när du kommer hem. Det kan handla om att du behöver ett trygghetslarm, hemtjänst, korttidsvård, hemsjukvård eller uppföljning via primärvården. Målet är att din hemgång från sjukhuset ska bli så trygg och säker som möjligt.

Kommunens planeringsteam

I Lerum finns ett planeringsteam som består av socialsekreterare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Beroende på dina behov deltar en eller flera av dessa personer på planeringsmötet.