Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tandvård

Är du i behov av tandvård? Då kan du kontakta Västra Götalandsregionens folktandvård eller någon av de privata tandvårdsklinikerna i kommunen.

Nödvändig tandvård

Om du har ett stort omvårdnadsbehov eller beslut enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service, så kan du ha rätt till så kallad nödvändig tandvård. Nödvändig tandvård innebär att du får tandvård för samma kostnad som övrig sjukvård och med samma rätt till frikort. Det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till tandvårdsstöd.

Munhälsobedömning

Du som har stort omvårdnadsbehov erbjuds en gratis munhälsobedömning på plats där du bor. Munhälsobedömningen är en enkel kontroll av din munhåla, tänder och tandersättningar. Munhälsobedömningen utförs av en legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare. Behovet av insatser för din munhygien bedöms med hänsyn till vad du kan utföra själv eller med hjälp och stöd av den omvårdnadspersonal som du dagligen får hjälp av. Vid besöket bör omvårdnadspersonal närvara för att på ett optimalt sätt kunna hjälpa dig med din munhälsa.

Du kan inte själv välja vem som ska utföra munhälsobedömningen, den utförs av det tandvårdsföretag som Västra Götalandsregionen har avtal med. Om du anser att du är i behov av Nödvändig tandvård eller Munhälsobedömning, ta kontakt med din biståndsbedömare. Bor du hemma med enbart insatser i hemmet från kommunal hälso-och sjukvård så kontaktar du ansvarig sjuksköterska. Bor du på något av kommunens särskilda boenden, prata med din kontaktperson eller samordnare på boendet.

Mer information