Extra trygghet i ditt hem

Fixartjänst i egna hemmet erbjuds till dig som är 67+ eller till dig som har något funktionshinder.

Med hjälp av denna service hoppas vi kunna förebygga fall- och halkolyckor i hemmet. Fixarservice i egna hemmet utförs av en person från Lerum kommun. Tjänsterna är kostnadsfria men du får stå för eventuella materialkostnader.
 
Du kan till exempel få hjälp med:
 • Att byta glödlampor, batterier och proppar
 • Att ordna sladdar och mattkanter för en säkrare bostad
 • Enklare reparationsarbete
 • Att sätta upp och ta ner gardiner
 • Att spika upp enstaka tavlor
 • Att ta ner saker ur höga skåp
 • Att hämta saker från vind/källare
 • Halkskydd till mattor/badrum

Säkerhets rond

Om du vill görs en så kallad säkerhets rond i ditt hem. Då går ni bland annat igenom:

 • Risker för fall- och halkolyckor
 • Brandsäkerheten i hemmet

Vid säkerhets ronden följer ni en checklista som du får ta del av. Där noteras de brister som bör vidtas. Säkerhetsronden och servicen är kostnadsfri men du för själv stå för eventuella materialkostnader.

Exempel på jobb som inte utförs av fixaren:

 • Elinstallationer
 • VVS-arbeten
 • Uppgifter som utförs av fastighetsskötare
 • Arbeten där det krävs yrkesutbildade hantverkare
 • Att lufta element
 • Fönsterputs
 • Städning och tvätt
 • Inköp
 • Snöskottning
 • Trädgårdsarbete
 • Arbete som utförs av hemtjänsten

Vill du beställa "Fixartjänst i egna hemmet"

Ring: 0302-52 23 00
Vardagar klockan 08.30 - 16.00