Hjälp att sköta din utemiljö

Naturarbetsgruppen arbetar för att underlätta för dig som är 65 år och däröver och du tar själv kontakt med Naturarbetsgruppen.


Sommaren

Naturarbetsgruppen erbjuder dig hjälp med att klippa dina gräsmattor under säsongen, ring för information. Naturarbetsgruppen kan inte hjälpa dig med övrigt trädgårdsarbete såsom klippning av häckar eller rensning av rabatter.

 

Vintern

Under vinterhalvåret kan du få hjälp med snöskottning (mer än 5 cm) och sandning på dina gångar och uppfarter.
Naturarbetsgruppen kör inte bort någon snö från din tomt.

Fastighetsägaren har ansvar för halkbekämpning på sin fastighet, och naturarbetsgruppen kan hjälpa till med att halkbekämpa. Till exempel lägga ut grus och sand.

Klicka här för att läsa mer om fastighetsägarens ansvar för halkbekämpning »

Kostnad

Priset för hjälpen är 100 kronor i timmen och en fast framkörningsavgift om 25 kronor. Första timmen blir du debiterad 125 kronor plus moms.