Vad är bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kommunen lämnar för anpassning av bostäder för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till din bostad.

Bidrag till permanentbostad

Du kan få bidrag oavsett om du äger din bostad eller om du bor i hyres- eller bostadsrätt, men bara till din permanentbostad, alltså inte till en sommarstuga eller fritidsbostad.
Åtgärden ska vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning och inte nödvändig av andra skäl, t ex bristande underhåll, och det krävs ett intyg från arbetsterapeut eller läkare (se nedan).

Hur söker jag bostadsanpassningsbidrag?

  • Kontakta din arbetsterapeut eller din vårdcentral. Tillsammans kommer ni överens om en tid för hembesök, då arbetsterapeuten tar ställning till vilka anpassningar som är nödvändiga. Utifrån ställningstagandet på hembesöket skriver arbetsterapeuten ett intyg till dig.
  • Fyll i en ansökan om bostadsanpassningsbidrag, se länk längst ner på sidan. Du kan få blanketten skickad hem till dig, se kontaktuppgifter under Kontakt uppe till höger på sidan. Arbetsterapeuten kan också hjälpa dig med att fylla i din ansökan.
  • Om du bor i hyres- eller bostadsrätt måste anpassningen godkännas av fastighetsägaren eller bostadsrättsförenings styrelse. Fråga din hyresvärd/styrelse i bostadsrättsförening innan du genomför anpassningen. Dokumentera detta skriftligt.
  • Skicka Din ansökan och intyget till bostadsanpassaren i Lerums Kommun, se under Kontakt.

För mer information, se kontaktpersoner överst..