Hjälpmedel

Vänd dig till vårdcentralen

Isdubb på kryckaHjälpmedel är till för att kompensera eller mildra en funktionsnedsättning. De flesta hjälpmedel provas ut av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Om Du vill veta mer om hjälpmedel kan Du vända dig till din arbetsterapeut eller sjukgymnast inom öppenvården.