Habilitering

Vi är ett habiliteringsteam bestående av arbetsterapeut och sjukgymnast. Vår målgrupp är vuxna personer med funktionshinder enligt LSS (lagen om särskilt stöd) personkretstillhörighet ett och två. Det innebär personer med utvecklingsstörning, autism eller personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada efter olycka eller sjukdom.

Vårt mål är att stödja den enskildes strävan mot ett självständigt och gott liv utifrån dennes förutsättningar. Naturligtvis vill vi också verka för bästa möjliga funktionsförmåga och motverka handikapp.
 
Arbetet är inriktat mot basrehabilitering i personens vardag och bedrivs tillsammans med habiliteringspersonal i brukarens närhet. Ett nära samarbete finns med regionens vuxenhabilitering som arbetar med habilitering på specialistnivå.
 
Vi arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar individens rörelse- och funktionsförmåga.
 
Arbetsterapeuten kan till exempel vara behjälplig med:
  • Handledning av personal i boende rörande hjälpmedel, begåvningsstöd, förflyttning och självständighetsträning.
  • ADL-bedömning och träning.
  • Bostadsanpassningar.
  • Hjälpmedelsutprovning.

Sjukgymnasten kan till exempel vara behjälplig med:

  • Handledning av personal på daglig verksamhet och i boende rörande träning, kontrakturprofylax, förflyttning och hjälpmedel.
  • Undersökning och bedömning av rörelse, styrka, funktion och därefter förslag på åtgärder.
  • Hjälpmedelsutprovning rörande gående, stående och träning.