Hörselinstruktör

Ger råd och stöd till dig med utprovade hörselhjälpmedel i det egna hemmet

HÖRSELINSTRUKTÖRENS uppgift är att per telefon eller i din hemmiljö vara rådgivande och stödjande och ge hjälp till självhjälp för dig som fyllt 67 år och har ett utprovat hörselhjälpmedel. Tjänsten är avgiftsfri och utförs av en person från Lerums Kommun.

Exempel på hjälp:

*Handleda och informera om hantering och skötsel av hjälpmedel till exempel: hörapparat, dörrklocka.

*Enklare underhåll och service av hjälpmedel.

*Ge information om kommunal service.

*Hjälp och stöd i kontakt med regionens hörselverksamhet.

*Informera och ge råd till personal inom hemtjänst, servicehus och anhöriga