Ensamkommande barn och unga

Är du under 18 år och har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan laglig vuxen företrädare, räknas du som ensamkommande asylsökande barn. Det kan också vara du som av någon anledning har blivit ensam efter att ha kommit hit.

Migrationsverket, kommunen och andra myndigheter ansvarar tillsammans för att ta emot dig som ny i Sverige. Det övergripande ansvaret ligger hos Migrationsverket, och du som asylsökande ensamkommande barn är registrerad hos Migrationsverket under den tid din ansökan om uppehållstillstånd prövas.

Kommunen ansvarar för att ta hand om dig

Migrationsverket bestämmer i vilken kommun du får bo. Du som ensamkommande barn har rätt till förstärkt skydd av kommunen enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kommunen ansvarar för att utreda vilka behov du har och för att ge dig den hjälp du behöver.

Överförmyndaren är den som ser till att du får en god man. Det är en person som hjälper dig och kan företräda dig i ekonomiska och personliga frågor.

Om du får uppehållstillstånd i Sverige är det också kommunen som i fortsättningen ansvarar för att se till att du får den hjälp och det stöd du behöver och har rätt till enligt SoL eller LVU, längst till 21 års ålder. Migrationsverket ansvarar då endast för frågor som rör återförening med din familj, antingen i hemlandet eller i Sverige.

Utbildning och sjukvård

Du som söker uppehållstillstånd har rätt till utbildning i allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, specialskola och gymnasium.

Som asylsökande barn har du samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som alla andra barn i Sverige. Det gäller så länge du är i Sverige. Det gäller även för dig som har varit asylsökande och hålls eller håller dig gömd.

Det gäller huvudsakligen även för dig som söker uppehållstillstånd av anknytningsskäl, du har en eller flera anhöriga som bor i Sverige, och dig som är EU-medborgare.

Boende i Lerum för ensamkommande barn och unga

I Lerum finns flera boenden för ensamkommande barn och unga. Alla ungdomar får någon som sin egen kontaktperson. Även andra kommuner har boenden för ensamkommande barn och unga i Lerums kommun.  

Värdfamilj för ensamkommande flyktingbarn

En värdfamilj är en familj som tar emot ett ensamkommande asylsökande barn i sitt hem. Lerums kommun använder sig bland annat av värdfamiljer i sitt mottagande av ensamkommande asylsökande barn för att underlätta integrationen. Majoriteten av barnen som kommer är pojkar mellan 15 till 17 år, men det kommer också yngre barn och flickor.

Våra värdfamiljer utreds noga och godkänns. De är ofta ett föräldrapar vars egna barn redan flyttat hemifrån eller är på väg att flytta hemifrån. Familjen har utrymme och vana att hantera ungdomar. Ofta finns ett intresse för integrationsfrågor.

Värdfamiljerna får utbildning och handledning i grupp. Täta uppföljningar och samtal via tolk erbjuds i början av placeringen. Ungdomarna som kommer får kontinuerligt stöd tills de är mogna att flytta hemifrån. Ersättning till värdfamilj utgår enligt kommunförbundets rekommendationer.