Start Lerum - nyanländas lärande

Start Lerum är Lerums kommuns mottagningsgrupp för nyanlända elever till förskola, grundskola och gymnasieskola.

Med Start Lerum får eleverna och hela familjen en god grund för integrering i samhället, i nära samarbete mellan skola, förskola, omsorg, kultur och fritid, frivilligverksamhet och föreningsliv.

En god start på skolgången

På Start Lerum genomförs kartläggningar av elevens skolbakgrund, vilka ligger till grund för den fortsatta planeringen av elevens skolgång. Det finns också en skolsköterska knuten till enheten för hälsosamtal och planering av vaccinationsprogram. Eleven går på Start Lerum i max 8 veckor innan eleven slussas ut till ordinarie skola.

Undervisning

På Start Lerum jobbar eleverna med åtta olika teman på ett rullande schema. Under elevens åtta veckor på Start går man bland annat igenom teman som skola, bostad, familj, arbete, fritid och mat. Eleverna delas in i olika grupper: alfabetiseringsgrupp, nybörjargrupp och fortsättningsgrupp. Första dagen har eleven en introduktionsdag tillsammans med studiehandledare på modersmålet och sedan en vecka i nybörjargrupp. Därefter följer de resterande sju veckorna i fortsättningsgrupp.

Förutom kartläggningar och undervisning i svenska och matematik jobbar man på Start mycket med praktisk användning av språket. På schemat finns bland annat köksklubb, språkcafé tillsammans med Röda Korset och möten med Lerumsbor ute i samhället.

Hejpådej-vänner

Många av våra nyanlända ungdomar i Lerum vill gärna lära känna svenskar men har svårt att själva få kontakt. De sitter ofta ensamma på helger och lov. Därför har vi på Start Lerum startat projektet ”Hejpådej” som syftar till att skapa möten mellan nyanlända och svenskar.

Om det här är något för dig skickar du e-post till start.lerum@gmail.com. Skriv namn, ålder, bostadsort, kontaktuppgifter, intressen och vad du vill göra tillsammans med din Hejpådej-vän, så hör vi av oss med kontaktuppgifter till någon av våra ungdomar. På Start Lerum har vi träffat nästan alla nyanlända och vet att de är oerhört trivsamma att vara med.
Vill du veta mera är du välkommen att höra av dig till oss på Start Lerum!

Inskrivning

Inskrivningar sker mellan klockan 9.00-12.00 tisdagar och torsdagar. Gäller inskrivningen ett asylsökande barn skall eleven ta med sitt asylkvitto/LMA-kort vid inskrivningstillfället. Gäller inskrivningen ett barn med uppehållstillstånd skall eleven ta med sig sitt uppehållstillståndsbevis.

Blankett för anmälan av skolstart för ensamkommande barn finns här >>.
Blankett för anmälan av nyanlända barn som bor med sina föräldrar finns här >>.
Blanketten postas till Lovisa Johansson, Enheten för Mottagande och Integration, Lerums kommun, 443 80 Lerum.  

Sjukanmälan

Vid sjukanmälan, samt information om eventuella mötestider (exempelvis till tandläkare, Migrationsverket, socialtjänsten), kontakta Start Lerum på vardagar innan klockan 08.45 på telefonnummer 0761 29 54 98, antingen via samtal eller SMS.

Kontaktuppgifter

  • Start Lerum: 0761 29 54 98 (sjukanmälan, information om tider etcetera) på vardagar innan klockan 08.45.
  • Flyktingsamordnare: Lovisa Johansson, lovisa.johansson@lerum.se, telefonnummer 0302 52 24 93
  • Enhetschef: Eva Lannö, eva.lanno@lerum.se, telefonnummer 0302 52 13 72.