Frågor och svar om bostäder för nyanlända

Lerums kommun ska i år ordna bostäder till 92 nyanlända, personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Här har vi samlat frågor och svar om bostäderna för nyanlända.

Hur många individer kommer att bo i varje bostad?

Vi känner på förhand inte till familjekonstellationerna hos dem som anvisas till Lerums kommun. Det kommer troligen att vara en blandning av ensamstående och små eller stora familjer.

Hur blir fördelningen nyanlända-allmänhet i de permanenta hyreslägenheterna?

I hus som byggts av Aspenäs Villastad AB har lägenheter fördelats hälften till nyanlända och hälften till den ordinarie bostadsmarknaden. Den hälft som fördelats till ordinarie bostadsmarknad har då lagts ut på annons på Boplats. Idag har Aspenäs Villastad AB avvecklats och hyreshusen har sålts vidare till Förbo.

Hur ser kommunen på behovet av att bygga ut förskolor i samband med att många nyanlända barn kommer?

Varje år får Lerums kommun många nya invånare, de flesta barnfamiljer. Oavsett hur många av de nyanlända som är barn, står kommunen inför stora investeringar inom förskola och skola de närmaste åren.

Vad gör kommunen för att nyanlända ska få en så bra start som möjligt?

Kommunen ansvarar för den praktiska bosättningen för personer som fått anvisning. Kommunen ansvarar också för skola, barnomsorg och samhällsorientering. Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsprogrammet och att detta motsvarar en full arbetsvecka. I programmet kan ingå att studera svenska, delta i samhällsorientering med mera.